”Preparing system for Developer Mode.”

Kevätlukukauteni venähti pitkäksi. Vielä juhannuksena virittelin koululla koneita syksyä varten. Olen toisaalta voinut hoitaa lisenssiasioita ja valmistaa oppimateriaalia myös etänä, joten muutamat käynnit koululla eivät ole paljon haitanneet, varsinkin kun olen saanut mahdutettua ne kolean kesäkuun puolelle, ja erityisesti kun olen jo usean vuoden ajan odottanut tätä muutosta paperista digitaaliseen. Paperista digitaaliseen siinä mielessä, että kokonaisuus hallitaan digitaalisesti, paperia käytetään edelleen silloin, kuin se on tarkoituksenmukaista.

Englannin oppimiseen digitaalisuuden lisääminen sopii mielestäni oikein mainiosti, joten oma aineeni onkin palkitseva lähtökohta kokeilua ajatellen. Laitteiden hallinnassa tarvitaan paljon englanninkielistä terminologiaa, netti on pullollaan virikkeellistä, opettavaista ja mukaansa tempaavaa autenttista materiaalia. Olen muutaman vuoden ajan kirjoittanut sähköisiä oppikirjoja yläkoulun englannin ja ruotsin opiskeluun Tabletkoulussa, ja oppilaani ovat opiskelleet Tabletkoulun materiaaleilla jo viime lukuvuoden, mutta ensi syksynä aiomme jättää paperiset kirjat ensimmäistä kertaa kokonaan pois ja korvata ne Tabletkoulun sähköisellä materiaalilla. Laskin joitakin vuosia sitten, että jos saisin jokaiselle pulpetille edullisen laitteen, ja ne kestäisivät vähintään kolme vuotta, niiden hankinta voitaisiin kattaa kirjakuluilla. Tätä ideaa lähdimme rehtorin kanssa rohkeasti kokeilemaan. Syksyn 2015 aloitamme siis 25 Chromebookin, langattoman netin, Google Apps for Educationin ja Tabletkoulun sähköisten kirjojen parissa.

Viime lukuvuoden kokeilun perusteella olen pystynyt toteamaan seuraavat asiat:

 • Chromebook on loistava valinta koululaitteeksi, ja GAFE (Google Apps for Education) erittäin käyttäjäystävällinen ympäristö opettajan hallita. Opettaja pystyy omasta profiilistaan kontrolloimaan oppilaskoneita, mm. sulkemaan netin tai lataamaan uuden sovelluksen. Oppilailla on kaikki Googlen palvelut helposti käytettävissään. Englannin opiskelussa tulemme luomaan englanninkielisiä videotallenteita Youtube-kanavalle, kirjoittamaan kuvitteellista matkablogia Bloggeriin sekä luomaan tietokilpailuja Forms-sovelluksella ja maaesitelmiä Slides-sovelluksella. Ja kun oppilas unohtaa salasanansa, opettaja pystyy sen vaihtamaan käden käänteessä. 250 oppilastunnuksen luominen ja GAFE:n keskitetyn laitehallinan käyttöönotto sujui yhdessä työpäivässä.
 • Tabletkoulun kurssit kehittävät oppilaassa oppimisen omistajuutta. Eriyttävien tehtävien, autenttisen materiaalin ja projektityöskentelyn tarjoaminen on helppoa. Oppilaan edistyminen näkyy reaaliaikaisesti sekä opettajalle että oppilaalle. Oppilas saa välittömän palautteen täydennys- ja yhdistämistehtäviin. Aika, joka ennen kului tehtävien tarkastamiseen, voidaan käyttää esim. projektitöihin, englanninkielisten videoiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen, vertaisarviointiin, oman työskentelyn arviointiin ja kieliopin drillaamiseen pelillisyyden hengessä. Tabetkoulun statistiikka on niin toimiva kokonaisuus, että varsinaista kurssikoetta ei ole välttämätöntä pitää ollenkaan, jos opettaja suunnittelee kokonaisuuden niin, että lukuvuoden aikana on mahdollisimman paljon erityyppisiä arvioitavia tehtäviä. Alustalle voi palauttaa myös äänitiedostoja, mikä on kielten opiskelussa erinomainen ominaisuus.

Olen suunnitellut ja testannut sähköiseen työskentelyyn siirtymistä jo viiden vuoden ajan. Valinnaiskursseilla oppilaani ovat ylläpitäneet omia kokkaus- ja matkablogeja englanniksi, ja kansainvälistä yhteistyötä toteuttaessamme olemme luoneet videopäiväkirjoja. Jaetut dokumentit ovat toimineet meille yhteissuunnittelun ja esitelmien teon välineenä jo useita vuosia. Ensi syksystä lähtien tarkoituksenani onkin tuoda tätä samaa työskentelyä myös tavallisille tunneille. Näkemykseni mukaan opettajan on hyödyllistä koota parhaat toiminnot usealta eri alustalta, seurata kuinka eri palveluntarjoajat kehittävät palvelujaan, ja tehdä muutoksia sovelluskokoonpanoon tarvittaessa. Lähtökohtaisesti tarkoituksenani olisi testata mm. seuraavia asioita:

 • Tehtävät, kuten esim. englanninkieliset tuntikeskustelut on ohjeistettu Tabletkoulussa. Ohjeet voidaan heijastaa joko tykillä kankaalle tai oppilaat voivat lukea ne ruuduilta, kuten he ennen lukivat kirjoista. Tabletkouluun merkitään keskustelutehtävät tehdyiksi, ja niistä kertyy oppilaille pisteitä. Tuntitilanteessa opettaja voi kontrolloida, että tehtävät todellakin tulevat tehdyksi. Kielten tunneilla keskustelut ovat erittäin tärkeässä osassa ja niitä käydäänkin jokaisella oppitunnilla.
 • Yhdistämis-, täydennys- ja kirjoittamistehtäviä tehdään Tabletkouluun. Tabletkoulun automatiikka tarkastaa yhdistämis- ja täydennystehtävät ja antaa oppilaalle välittömän palautteen. Opettaja voi itse harkita missä määrin antaa oppilaille kirjoitustehtäviä, jotka opettaja itse tarkastaa. Tabletkoulussa on paljon lisätehtäviä, joista oppilas saa kerättyä itselleen lisäpisteitä, mutta joiden tekemättä jättäminen ei syö vaadittavaa pistemäärää. Yläkoulun englannissa oppilaiden taitotasoerot ovat jo todella suuria. Tabletkoulun tehtävien avulla taitavampia oppilaita voi työllistää hyvin mielekkäällä tavalla. Oman kokemukseni mukaan tehtävien läpikäyminen sujui Tabletkoulussa näppärästi. Lisäksi, mielestäni lisätehtävänä tehdyt tiedonhaku- tai raportointitehtävät voi korjata sisältöpainotteisesti, eikä välttämättä korjata kaikkia pieniä virheitä, varsinkin jos ne eivät ole selkeästi toistuvia rakennevirheitä tai merkitystä muuttavia sanastovirheitä.
 • Kirjoitelmia, esitelmiä ja muita asiakirjoja tehdessä käytetään GAFE:n jaettuja asiakirjoja, joihin opettaja voi tehdä omia merkintöjään joko tekstin lomaan, kommentointikenttään tai äänitiedostona. Myös Tabletkouluun on tulossa portfoliotyökalu, jota siirrymme käyttämään kun se valmistuu. Valmiit tekstit voidaan siirtää omaan Blogger-blogiin ja stailata sivusto oman maun mukaan. Blogit voidaan jakaa vain opettajan nähtäväksi. Samoin omat videot voidaan tallentaa omalle Youtube-kanavalle ja jakaa vain opettajan nähtäväksi.
 • Läksyt ovat opetteluläksyjä, ei nettiin tehtäviä tehtäviä, koska kaikilla oppilailla ei ole laitteita kotona. Oppilas tekee muistiinpanoja vihkoonsa tunnilla niistä asioista, jotka pitää osata. Oppituntien alussa on mahdollisimman usein pieni pelillinen testi, jolla oppilas voi osoittaa osaamisensa. Näiden testien laatiminen esim. Socrativella tai Kahootilla on erittäin nopeaa ja helppoa. Oppilaat voivat luoda itsekin testejä esim. Quizletissa. Niiden tulokset on helppo tallettaa Tabletkoulun arviointityökalulla. Tabletkouluun on kehitteillä Qtest-työkalu samoja toimintoja varten. Tarvittaessa oppilas voi jäädä koulun jälkeen tekemään nettitehtäviä koululle, esim. tukiopetuksessa. Joissain kouluissa toimii sujuvasti laitelainaamo, josta ne oppilaat, joilla ei ole omaa laitetta, voivat kuitata laitteen käyttöönsä, ja lunastaa sen tietyn ajan kuluttua omakseen. Laitelainaamo yhdistettynä BYOD:iin (bring your own device) on nähdäkseni loistava idea niihin kouluihin, joissa oppilailla on mahdollisuus säilyttää omaa laitetta lukollisessa kaapissa. Niissä kouluissa, joissa voidaan tarjota jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen laite, voidaan paperisen vihkon käyttö jättää pois, koska esim. Tabletkoulussa on muistiotoiminto oppilaan omille merkinnöille.
 • Aion kokeilla myös Google Classroomin käyttöä, vaikka sen tarve saattaa jäädä pieneksi kokeilussani.
 • Isojen kurssikokeiden pitämistä aion vähentää mahdollisuuksien mukaan minimiinsä. Oppilas saa aina halutessaan tehdä vapaaehtoisen kokeen, joka kattaa enintään 50% hänen arvosanastaan. Mielestäni jatkuva näyttö on kuitenkin erittäin tärkeässä osassa arvosanaa annettaessa, ja toivoisin oppilaiden panostavan enemmän jatkuvaan ahkeraan tuntityöskentelyyn kuin kokeeseen pänttäämiseen. Jatkuvassa näytössä on mukana myös aiemmin kuvailemani Socrativetestit, ja jokaista Tabletkoulun tehtävää voidaan pitää myös koetehtävänä, koska ne voi tehdä vain kerran. Tehtäviä kertyy lukuvuoden aikana niin paljon, ja niitä on tarkoitus tehdä enimmäkseen tunneilla, joten pelko siitä, että joku muu kuin oppilas itse tekisi tehtävät, on käytännössä hyvin pieni, ja asia paljastuu hyvin helposti.

Teetän säännöllisin ajoin mielipidekyselyitä oppilailla, ja tätä blogia seuraamalla voit seurata myös kokeilussa mukana olevien oppilaiden mielipiteitä sähköisten työkalujen käytöstä oppimisessa. Yläkoululaisten asenne sähköisiin työkaluihin vaihtelee innokkaasta epäilevään. Noin puolet viime vuonna kokeilussani mukana olleista oppilaista innostuivat kovasti uudesta työskentelytavasta. Erityisesti 7. luokkalaiset, jotka eivät olleet vielä yläkoulussa sosiaalistuneet mihinkään tiettyyn työtapaan. Kun kysyin heiltä, kuinka moni haluaisi ensi vuonna opiskella mielummin Tabletkoulun kuin paperisen kirjan avulla, jokainen oppilas nosti kätensä.

”Tabletkoulussa on mukavampi oppia ja tehdä tehtäviä.”

”Tabletkoululla on helpompi tehdä tehtäviä ja etsiä tietoa. Opin myös paremmin.” 

”On helpompi oppia asioita Tabletkoulun parissa, koska ainakin itse pyrin siten saamaan täydet pisteet tehtävistä, kun taas en itse jaksa panostaa työkirjan tehtäviin.”

Yläkoululaiset ovat joskus kovin konservatiivisia ja haluaisivat toteuttaa asioita tutulla ja turvallisella vanhalla kaavalla. Oppilaiden suusta kuuluu sama kirjo argumentteja kuin lehtien otsikoistakin. Hekin luulevat joskus, että sähköiseen siirtyminen tarkoittaa jatkuvaa näyttöpäätteen tuijottamista, tai käsinkirjoitustaidon unohtamista. Sähköisten työkalujen käytön opettelu on mielestäni erittäin tärkeä työelämätaito, ja jokaisen peruskoululaisen tulisi hallita esim. jaettujen asiakirjojen käyttö, jotta he olisivat aikanaan työmarkkinoilla tasa-arvoisessa asemassa. Kaikki yläkoululaiset eivät tule tätä ajatelleeksi.

Lyhyen, osa-aikaisen, tähänastisen kokeilumme perusteella näen myös joitain vaaroja, joita yritän kokonaisvaltaisemmalla ensi vuoden kokeilulla välttää:

 • Laitteet eivät toimi. Chromebookeista on onneksi erittäin positiivista käyttätietoa ja laitteet ovat edullisia. Uusi langaton nettimmekin on toistaiseksi toiminut ongelmitta. Toivomme, että näin on myös jatkossa. Peruskoulussa emme voi vaatia, että oppilaalla olisi kotona laite käytössä, eikä meillä ollut mahdollisuutta ostaa jokaiselle 250 oppilaalleni kotiinvietävää laitetta, joten täydennämme nettityöskentelyämme vihkotyöskentelyllä.
 • Käyttäjätunnus- ja salasanaviidakko. Tähän auttaa helposti mieleenpainuvat käyttäjätunnukset ja se, että opettaja pystyy itse hallitsemaan tunnuksia sekä GAFEssa että Tabletkoulussa.
 • Opettaja hautautuu kasvavan työmäärän alle yrittäessään tarjota oppilaille eriyttävää ja luovaa tekemistä. Tähän auttaa Tabletkoulun muokattavuus. Opettaja voi itse valita kussakin kappaleessa, mitä tehtäviä antaa oppilaille tehtäväksi. Jos kirjoitustehtäviä tai videoita on kerääntynyt arvioitavaksi, voidaan pari seuraavaa kappaletta edetä tehtävillä, jotka automatiikka tarkastaa.
 • Oppilaat tulevat entistä suorituskeskeisimmiksi. Suoritusten tallentuminen ja oman saavutetun prosenttiluvun jatkuva seuraaminen voi aiheuttaa liikaa suorituskeskeisyyttä. Olenkin yrittänyt luoda Tabletkouluun mahdollisimman paljon mukaansatempaavia tehtäviä, jotta oppilas tulisi vedetyksi mukaan tutkimaan asioita, ennemmin kuin suorittamaan pisteitä. Esim. ”Tutki keitä esiintyy USA:ssa käytössä olevissa seteleissä ja miksi.” tai ”Katso Guinnessin ennätysten kirjan videoita Youtubessa ja laadi luokkakavereillesi tietokilpailu”.
 • ”Wilma pilasi elämäni”-ilmiö. Pyrin keskustelemaan oppilaiden kanssa kaikesta arvioinnista avoimesti, jotta oppilas ymmärtäisi, että syy ei ole välineessä, jos itse laiskottelee. Valitettavasti usein oppilaille on tullut kuva, että netissä työskentely on ylimääräistä, ei-arvioitavaa ajantäytettä. Tämän harhakuvan poistaminen olisi mielestäni tärkeä työelämätaito, ja siihen pitäisi peruskoulun heitä valmistaa.

Tätä blogia seuraamalla voit seurata kokeiluani sähköistaa englannin oppimista yläkoulussa. Jätä palautetta ja kysymyksiä niin vastaan niihin uusissa blogipostauksissani. Ymmärtääkseni vastaavia kokeiluja ei ole vielä paljon tehty peruskoulussa, ja moni opettaja pitääkin oppilaskoneiden hankkimista peruskoulun kielten luokkiiin täytenä mahdottomuutena. Oppikirjailijana minua luonnollisesti kiinnostaa myös se, minkälaisia tehtäviä muut opettajat haluaisivat materiaaliin mukaan. Tiedäthän muuten, että Tabletkoulun materiaalit ovat opettajille ilmaisia, joten jos et ole vielä rekisteröitynyt, niin kannattaa tehdä se täällä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s